Avaleht / Müügitingimused

Müügitingimused


Alljärgnev selgitab osapoolte õigusi ja kohustusi sooritades oste PositiveInteriors.com veebikeskkonnas.

 

Definitsioonid

 

Leping sätestab, et teie nõustute ostma ning meie müüma kokkulepitud kaupa.

"Meie" all peame edaspidi silmas Positive Interiors Ltd, registreeritud Eestis, 11121103, Vesse 4, 11415, Tallinn, Eesti. Telefon: +372 621 8633, e-mail: info@positiveinteriors.com ning "teie" all klienti.

Ärimüük - müük ettevõttele

Eramüük - müük isikule, kes teostab ostu väljaspool oma äritegevust

Kohaletoimetamisaadress - aadress, millele kokkuleppe alusel toimetatakse kaup kohale

Kaup - kaup, mille toimetame teieni alljärgnevatel tingimustel

Kohaletoimetamise kuupäev - kuupäev, milleks toimetame kauba kohale teie poolt antud aadressile.

Kauba hind - arvel nimetatud kauba hind

Lõplik hind - kauba hind koos maksude ning kohaletoimetamise tasudega

 


 

Tellimine ja müük


2.1 Teie tellite ja nõustute ostma, meie nõustume müüma kaupa kokkulepitud hinnaga vastavalt alljärgnevatele müügitingimustele


2.2 Eritellimused või teie jaoks eraldi valmistatud kaubad peavad olema täismahus ette makstud enne tellimuse sisseandmist/tootmise algust, pärast mida ei ole tellimust võimalik tühistada.

 


 

Tingimused


3.1 Lepingus sisalduvad alljärgnevad tingimused.


3.2 Lepingust ei tohi olla kõrvalekaldeid, välja arvatud juhul kui muutused on kinnitatud kirjalikult ja mõlema osapoole poolt allkirjastatud.


3.3 Teie kohus on teha kindlaks, et kõik Teie tellimust puudutavad detailid on õiged ning varustada meid asjakohase infoga selle kohta, millises keskkonnas Te tellitud kaupa kavatsete kasutada.


3.4 On väga oluline, et te teostate mõõtmistööd võimalikult täpselt. Tellimus peaks alati sisaldama 10% lisa, et katta materjali lõikamise kaod, väikesed ebatäiused (mida olenevalt materjalist võib ette tulla) ning purunemine. Kui Te ei telli piisavat kogust, siis kauba juurde tellimisel ei pruugi toode olla täpselt samasugune (kuna tegu on looduslikult esineva materjaliga)


3.5 Teie saadetud mõõtude põhjal aitame hinnata vajamineva kauba kogust, Teie kohustus on anda täpsed mõõdud. Arvestuiste tegemisel soovitame kasutada asjatundjate abi, kuna erinevad tegurid võivad mõjutada vajamineva materjali kogust. Meie ei vastuta üle-ega puudujääkide eest.


3.7 Kuna me ei teosta toote paigaldamise järelvaadet ei saa me anda ka garantiid toote sobivuse kohta antud keskonnas. Me ei vastuta nõuannete või informatsiooni eest, mis ei sisaldu lepingus ja ei ole allkirjastatud mõlema poole poolt.


3.8 Me ei saa ollla vastutavad ettenägematute asjaolude eest (näiteks materjali otsa lõppemine, looduskatastroofid, meie varustajate tarneprobleemid). Selliste probleemide ilmnemisel teavitame teid koheselt ning anname endast parima lahenduse leidmisel.


 

Kirjeldus ja näidised


4.1 Kõik kirjeldused ja pildid (nii trükituna kui internetis) ning tootenäidised on illustreeriva eesmärgiga. et anda ettekujutus meie toodetest.


4.2 Kõik tooted on looduslikud ja sellest tulenevalt võib esineda meist sõltumatult erinevusi värvis, mustris, tekstuuris, suuruses. Soovitame enne lepingu allkirjastamist tutvuda tootega võimalikult põhjalikult.


4.3 Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kõik meie tooted on mõningal  määral poorsed ning võivad olla kergesti kriimustatavad ja/või loomulikult murenevad.

 


 

Hind


Eramüük


Jätame endile õiguse muuta hindu (näiteks valuutakursside muutumise, tollimaksude tõusu, materjalide hinnatõusu puhul), teavitades Teid sellest enne toote välja saatmist. Sellises olukorras jääb Teile õigus oma tellimus tühistada. Eritellimusi ei ole võimalik peale tootmisprotsessi algust tühistada. Kui me aga nõustume seda siiski tetgema, võivad sellega kaasneda teatud kulud.

 


 

Makse


6.1 Makse palume sooritada tellimust sisse andes. Kauba väljastamine toimub eelnevalt tasutud ja kinnitatud maksete alusel.

 


Toote kätte toimetamine


7.1 Me anname endast parima, et kaup jõuaks kokkulepitud aadressile õigeaegselt, kuid me ei saa seda alati garanteerida. Kuna kasutame selleks eraldiseisvat teenust ei saa me olla vastutavad kättetoimetamise kiiruse eest.


7.2 Kaup laaditakse maha adressaadile võimalikult lähedal, kohas, mille otsustab kauba kättetoimetaja. Edasise transpordi eest kauba kättetoimetaja ei vastuta.


7.3 Palume meid teavitada võimalike ligipääsu tõkestavate asjaolude olemasolust ning palume kindlustada, et kauba kätte toimetamise ajal on antud aadressil kohal isik, kes jälgiks kauba maha laadimist ning kinnitaks kauba kättesaamist oma allkirjaga.

 

7.4 Juhul kui kauba kohaletoimetamine ebaõnnestus ülalmainitud asjaolude mitte täitmise tõttu, jääb kaup autojuhi valdusesse ning sellega võivad kaasneda täiendavad kulud transpordile ja ladustamisele.


7.5 Meie Tallinna lattu ise oma kaupadele järele tulla saate varasema kokkuleppe alusel. Kui organiseerite kaupade transpordi ise, teete seda omal vastutusel ning meie ei võta vastu kaebusi kahjudest.

 


 

Riskid


8.1 Kogu vastutus kauba eest (võimalikud kahjustused, kadumine) läheb meilt üle Teile kauba üleandmise hetkel.


8.2 Kaup ei muutu Teie omandiks enne, kui meile laekub kogu tasutav summa.

 


 

Maha laadimine ja ladustamine


9.1 Kauba lahtipakkimisel palume olla väga ettevaatlik, kaup peaks alati olema laotud ja ladustatud vertikaalselt, kuid mitte kõval pinnal, kuna see võib põhjustada servade murdumist. Me ei ole vastutavad igasuguse kahju eest, mis on sündinud pärast kauba kohaletoimetamist, või juhul kui Te ise kaubal järel käite, pärast üleandmishetke.


9.2 Kiviplaadid võivad vajada enne paigaldamist kuivamist. Soovitame nõu küsida asjatundjalt.

 

 

Kauba vastu võtmine

 

10.1 Me teeme kindlaks, et kõik kaup on välja saates suurepärases seisukorras. Kui aga siiski peaks kaubal olema silmatorkav defekt, palume see saatekirjale üles märkida. Kui kaubad on loetud defektseteks (näiteks tõendava foto alusel) kanname uue kauba ning selle transpordi kulud ise.

 

Ärimüük


10.2 Kaupa kätte saades palume see üle vaadata, et teha kindlaks,et tegu on õige kogusega kvaliteetse, vigastusteta tootega. Juhul kui peaks ilmnema mingeid probleeme, palume sellest meile teatada 48 tunni jooksul. Kui kaup on vigastatud või ebakvaliteetne, jätame endale õiguse nõuda selle kohta tõendeid (nt foto). Kui te selle aja jooksul ei ole meile teada andnud või olete kauba juba paigaldanud, loeme kauba teile sobivaks.


Eramüük


10.3 Kui kaup ei ole õige või rahuldava kvaliteediga, peakiste sellest meile teada anda võimalikult kiiresti (eelistatavalt 7 päeva jooksul) ning me kas tagastame teile kogu summa või leiame uue sobiva kauba. Kui probleem tellimusega on meie põhjustatud, kanname täiendavad kulud ise. Kui probleem on aga Teie põhjustatud, jäävad täiendavad kulud teie kanda.


10.4 Kui saadud kauba kogus on vale, palume sellest jällegi meid teavitada 7 päeva jooksul ning me toimetame Teieni õige koguse. Kui viga on meiepoolne, katame täiendavad kulud, kui Teiepoolne, olete Teie kohustatud katma võimalikud täiendavad kulud.

 


 

Meiepoolne vastutus


Ärimüük


11.1 Vastavalt lepingule oleme kauba puuduste ilmnemisel selle eest vastutavad 48 tunni jooksul pärast selle kohale toimetamist. Meile jääb õigus nõuda tõendit kauba puudulikkusest. Sellisel puhul:


11.1.1 heastame puudujäägi või


11.1.2 vahetame välja või parandame kahjustatud või vigase toote


11.2 Me ei vastuta teie saamata jäänud tulu, ettevõtte maine kahjustumise või mis tahes kaudse või otsese kahju hüvitamise eest. Meie vastutus ei tohi mingil juhul ületada hinda.


11.3 Jätame endale õiguse nõuda taasladustamise ja muude võimalike tekkivate kulude katmist juhul kui põhjus ei sisaldu punktis 11.1

 

 

Eramüük
 

11.4 Vastutame omapoolsete puudujääkide ja defektse kauba eest mõistlikkuse piires. Me ei vastuta Teie kaotatud tööaja eest või kui teie/alltöövõtja on paigaldanud kauba ebakvaliteetselt või ebasobivasse keskkonda.

11.5 Mõnikord lisame tellimusele tasuta lisa ja/või kahjustatud kiviplaate, mis võivad Teile vajalikud olla. Me kanname Teie ees vastutust juhul, kui me ei ole Teid varustanud tellitud koguses kaubaga.


11.6 Lepingus sätestatud punktid ei ole Teie õiguste piiramiseks kliendina ega vähendama meie vastutust meie hooletusest, valest tõlgendusest või eksitavast väitest tuleneva õnnetuse või vigastuse puhul.

 


 

Paigaldamine


13.1 Igasugused meiepoolsed nõuanded mis puudutavad toote paigaldamist on tehtud heas usus. Kuna me ei saa aga piisava põhjalikkusega uurida keskkonda, kuhu kaup paigaldatakse, ei saa me garanteerida, et meie nõuanded on saja protsendiliselt sobivad. Õigete paigaldus vahendite hankimine ja toote paigaldamine on Teie kohustus. Soovitame nõu küsida proffesionaalidelt.


13.2 Me ei paku paigaldusteenust. Soovitame tungivalt paigaldustööks palgata asjatundjad.


13.3 Me ei saa olla vastutavad kauba paigaldamise käigus tekkinud kahjude eest.

 


 

Kolmandad osapooled


Käesolev leping ei anna kolmandatele isikutele õigust rakendada selle mistahes sätteid.