Avaleht / Privaatsus

Privaatsus


Positive Interiors võtab isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Meie lehte külastades ei vaja me tavaliselt Teie andmeid, välja arvatud olukordades, kus täidame Teie poolt toime pandud päringuid. Järgnevalt seletame Teie andmete kaitset sellistes olukordades. Meie lehte külastades nõustute alljärgnevate tingimustega.

 

Järgnev turvalisuspoliitika kehtib vaid PositiveInteriors.com internetikeskkonnas ega laiene teistele lehtedele, kaasa arvatud lehtedele, millele on ligipääs läbi PositiveInteriors.com keskkonna või millel on Positive Intreriors logo. Palume Teil tutvuda seal kehtivate kasutajatingimustega.


 

Millist informatsiooni Positive Interiors kogub ja kuidas seda kasutatakse?

 

Me kogume Teie isikuandmeid (nimi, aadresss, telefon, e-maili aadress) vaid juhul, kui Te otsustate need ise meile anda.

 

Meie internetikeskkonda külastades kogume automaatselt informatsiooni Teie külastuse kohta, mis on mitte-isiklikku laadi (andmed teie arvuti, veebilehitseja ja internetiteenuste kohta; lisaks teie poolt külastatavad lehed, külastuse aeg ja kuupäev). See info aitab meil oma lehekülge hallata vastavalt teie vajadustele.

 

Kogutud andmeid kasutame Teie poolt saadetud pärgingule vastamiseks või sooritades Teie poolt palutud teenust (uudiskirjad, hinnapäringutele vastamine, brošüüride ja tootenäidiste postitamine).

 

Samuti võime Teie isikuandmeid kasutada statistika tegemisel ning oma internetikeskkonna klientide vajadustega kooskõlas hoidmisel.


 

Kuidas Positive Interiors minu kohta informatsiooni kogub?

 

Cookie ehk küpsis on väike fail, miile meie internetikeskkond võib Teie veebilehitsejale saata ja mis seejärel salvestatakse Teie kõvakettale. Küpsised võimaldavad meil meeles pidada informatsiooni Teie eelistute kohta ja võimaldavad Teil meie veebikeskkonnas lihtsamalt navigeerida. Isiklikku infot me sel viisil ei kogu.


Meie internetikeskkond võib kasutada ka teisi viise jälgimaks mis lehekülgi Te külastate, jällegi selleks, et mõista kuidas kliendid meie lehekülge kasutavad.

 

 

Kas Positive Interiors jagab minu isikuandmeid kolmandate osapooltega?

 

Positive Interiors võib erandjuhtudel jagada Teie andmeid kolmandate osapooltega. Näiteks juhul, kui nad sooritavad mingit teenust meie eest – teavitades Teid tulevatest sündmustest/pakkumistest või sooritades krediitkaardimakset. Sellisel juhul on kolmas osapool kohustatud Teie poolt võimaldatud infot kasutama vaid meie poolt volitatud tegevuseks.

 

 

Kas mul on võimalik valida, kuidas mu isikuandmeid kasutatakse?

 

Kui Teie infot kasutatakse uudiskirjade saatmiseks ja Te soovite sellest loobuda, saate seda teha, järgides igas uudiskirjas sisalduvat informatsiooni või külastades meie kodulehte.


 

Kuidas saan ma uuendada oma isikuandmeid?

 

Positive Interiors eelistaks, et omaksime Teie täpseid isikuandmeid, need uuenevad automaatselt kui Te sooritate mingit toimingut (näiteks hinnapäringut). Andmete muutumisest võite meid teavitada ka otse e-posti teel.

 

 

Kuidas Positive Interiors minu isikuandmeid kaitseb?

 

Positive Interiors võtab Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Teie andmetele on ligipääs koolitatud inimestel, kes kasutavad seda vaid eespool kirjeldatud eesmärkidel. Teie poolt võimaldatud info paberkandjal on turvalises asukohas. Viime perioodiliselt läbi turvalisuskontrolle.

 

 

Kas Positive Interiors kogub isikuandmeid lastelt?

 

Meie internetikeskkond ei kogu teadlikult isikuandmeid isikutelt, kes on nooremad kui 13 aastat. Kui avastame, et oleme seda teadmatult siiski teinud, kustutame kogutud andmed automaatselt.

 

 

Kellega võtta ühendust küsimuste või probleemide korral?

 

Täiendavate küsimuste korral meie turvalisuse kohta võtke meiega ühendust aadressil

 

 

Kas need tingimused võivad muutuda?

 

Oma teenuste ja internetikeskkonna arendamisel ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seoses võivad nimetatud tingimused muutuda. Sellisel juhul uuendame eelpool toodud infot või teavitame Teid muul sobival viisil.